Поверителност и ЗЛД:

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с Уеб Дизайнс ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Доставчикът запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като всички промени се публикуват на уебсайта ни https://www.wdbg.eu

Съобщения за нарушаване на тези Общи условия за ползване се изпращат на адрес: ceo@wdbg.eu

2. Информация съгласно Закона за eлектронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: Уеб Дизайнс ЕООД;

Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. Зограф № 21;

Адрес за кореспонденция: Варна 9000, ул. Зограф №21;

ЕИК: 203160332;

МОЛ: Юлиян Руменов Стоянов

2.1 Уеб Дизайнс ЕООД е регистрирана под DUNS

*Издаването на D-U-N-S номер e необходимо за бизнеса, който иска да оперира на международния пазар, като доказателство за неговата стабилност, надеждност, добра репутация и нисък кредитен риск.

3. Закон за защита на личните данни.

3.1 Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни - гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”№15, тел.(02)9402046; факс(02)9403640; email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

4.Политика за използване на бисквитки

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, чрез инсталирането на които, Уеб Дизайнс ЕООД осигурява най-добра възможност за ползване на уебсайта си, чрез съхраняване на информация за потребителите, възстановяване на информацията за потребителя, проследяване на действия, идентификация и други сходни дейности, например съхранение на информация за услугите, от които се интересува потребителя, с цел предоставяне на подходяща информация при посещението му на Уебсайта.

Уеб Дизайнс ЕООД има право, но не и изрично задължение да използва и/или инсталира бисквитки (cookies) с цел проследяване действията му и предоставяне на релевантна информация.