Блог Начало > Блог

Транслитерацията


Транслитерация на българските букви с латински, наречена още латинска транслитерация или латинизация/романизация на българския език, е процесът на заменяне на българските кирилски знаци със знаци, базирани на латинската азбука.

Нито един от съществуващите начини за латинизация на български не е общоприет. В българските училища не се изучава предаване на български с латиница. На практика съществуват няколко организирани системи, описани по-долу, никоя от които не е наложена напълно. В записването на български на латиница в частна кореспонденция, интернет комуникация, имена на фирми и т.н. се използват различни начини, продиктувани от индивидуални предпочитания и вкусове.

След 1999 г. българската администрация използва стандартна система за транслитерация, наречена официална система.

Целта на транслитерацията на българската кирилица с латиницата е намирането и използването на точен начин за представянето на официалната българска кирилска азбука (т.е. на писмения български език) чрез латинската (римската) азбука (вкл. чрез използването на латински букви с надредови/диакритични знаци) за предаването на български текст на латиница, като това се прави най-често за по-лесното разбиране от чужденци на текст на български език.

Транслитерацията не е превод от един на друг език, за нас е ясно че Транслитерация на Английски е Transliteration но за да се възприеме вярно от търсещите машини откъм правилно SEO сме именували и превели страницата на transliteraciya. Така сме изградили и превели целият ни уебсайт с всички страници. Така трябва да бъде изграден един правилно създаден сайт. Страниците на кирилица са най-неправилното възможно нещо за вашият сайт, същата тази страница ако беше на Кирилица, както напоследък масово се практикува незнайно защо, щеше вместо https://www.wdbg.eu/blog/transliteraciyata да се вижда като https://www.wdbg.eu/blog/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 Сами виждате че подобна маймуница не изглежда добре камо ли да бъде добре възприета от търсачките.Ако имате въпроси, ще се радваме да Ви помогнем: