Блог Начало > Блог

Причини за съобщението Internal Server Error 500


Съобщението за грешка 500 (Internal Server Error 500) е много неприятно, особено когато се получава на собствения ни сайт.

Причините за генерирането на това съобщение може да са най-различни – некоректно изпълняващ се скрипт в сайта, некоректни права на файлове и директории, некоректни настройки на приложенията и компонентите им и други.

За да се генерира страницата на тази статия например, се изпълняват няколко PHP скрипта, които завършват изпълнението си общо за няколко милисекунди. Резултатът от завършването на изпълнението им е готовият HTML код, който в момента е зареден в браузъра Ви. Ако само един от тези скриптове се забави и продължи изпълнението си например над 4 минути, то и зареждането на страницата би се забавило с толкова.

В действителност обаче, ако има такъв проблемен скрипт в сайта, то той би могъл да създаде много повече и по-сериозни неприятности, от това посетителите да чакат 5 минути да се зареди страница от сайта. Някои от реалните последици, ако изпълнението на скрипта не бъде преустановено навреме, са запълване на слотовете за процесите, изчерпване на паметта за целия хостинг акаунт и генериране на процесорно натоварване над 100%. Тази ситуация ще доведе до невъзможност за нормално функциониране на самия сайт и на всички други приложения в хостинг акаунта.

Възможни причини за появата на грешка 500 може да са:

- PHP скрипт, който не завършва изпълнението си (в рамките на няколко минути)
- PHP директивата max_execution_time (контролна настройка на ниво потребител)
- FastCGI настройки (системни настройки на сървърно ниво)
- Недостиг на памет за PHP скриптовете (memory_limit)
- Некоректни права на файл или директория
- Некоректни директиви в .htaccess файл
- Настройки на PHP ускорителя OPcache
- Изчерпване на ресурсите процесорно време и оперативна памет за акаунта

Ако имате въпроси, ще се радваме да Ви помогнем: