За контакти Начало За контакти

"Save the Earth!" - ДА, ние мислим за опазването на Природата, ние от Уеб Дизайнс ЕООД / Web Designs Ltd сме компания насочена към опазването на природните ресурси, затова ние работим 100% онлайн. По този начин гарантираме вашето и нашето здраве, не генерираме вредни емисии както и не хабим хартия и др. материали добивани от природата или увреждащи я при изхабяване и изхвърляне.
Всички наши централи, Data center и офиси са с ограничен режим за външни лица, достъпа се разрешава с изричното разрешение и присъствие на Управител за определени такива, изискващи посещение, след подписване на Декларация за конфиденциалност съгласно Закона за защита на търговската тайна и в съответствие със Закона за защита на конкуренцията със 5 г. давност след осъществяването на достъпа.
Уважаеми клиенти, моля използвайте специално създадената за вас тикет система налична във вашите клиентски панели след вход в тях. Навигирайте в своя панел надолу до бутон кликнете на него и ще видите тикет формата с име