Дигитален маркетинг Услуги Дигитален маркетинг

facebook Ние сме официален Facebook Marketing Partner. Съвременната дигитална маркетинг кампания съчетава в себе си утвърдени комуникационни канали като content marketing, e-mail marketing, маркетинг чрез социалните мрежи, реклами в Google, Search Engine Optimization (SEO). Потребителското поведение в онлайн пространството следва определени, макар и невинаги точно фиксирани модели и последователност. В най-общия случай то е свързано с така наречените потребителска пътека и потребителска фуния. Маркетингът в дигиталната ера използва няколко основни канали, чрез които да комуникира с аудиторията. Задача на маркетолога е да прецени на кои от тях и в каква последователност и комбинации да заложи, за да постигне целите си. Тези канали са:


Ето пример какво правим за всеки наш клиент пожелал да получи най-доброто в дигиталният маркетинг. Този клиент е в изключително трудна за оптимизация ниша, голяма верига за парфюмерия, козметика и много други. В тази ниша конкуренцията е жестока, но виждате че ние сме способни да ви изведем на върха и докато сте с нас ще сте винаги там:

дигитален маркетинг


Ако имате въпроси, ще се радваме да Ви помогнем: